Provincie Zeeland - Roos kan hier wel wennen

Opdracht
Het is geen geheim dat de Provincie Zeeland met een krappe arbeidsmarkt kampt. 

Vanuit de provincie is daarom een platform ontwikkeld om mensen te inspireren de overstap naar Zeeland te maken. Het vestigersplatform Zeeland, Land in Zee is om deze reden ingericht op het werken en leven in Zeeland. 

In opdracht voor de provincie hebben wij afgelopen zomer campagne gevoerd om toeristen kennis te laten maken met Zeeland als provincie om te wonen en werken. 

Uitvoering
'Roos kan hier wel wennen' is de boodschap die de toeristen kennis laat maken met Roos, die wel de stap heeft genomen om van Rotterdam naar Zeeland te verhuizen om hier te aarden en te gaan werken. Na verloop van tijd krijgen de toeristen zowel binnen als buiten Zeeland de vraag of zij hier ook kunnen wennen. 

Resultaten
In totaal zijn er 124.566 personen buiten Zeeland bereikt, dit zijn de toeristen die tijdens hun vakantie in Zeeland zijn bereikt door de campagne. In totaal zorgden dit voor bijna 22.000 websitebezoeken naar het platform. De toeristen zijn enthousiast over Zeeland en toonden met hun betrokkenheid in de campagne dat zij wel degelijk kunnen wennen in Zeeland!