Provincie Zeeland - Class of 2019

Opdracht
Er zijn veel jongeren die voor hun studie Zeeland verlaten. Op dit moment komt maar 25% van de scholieren die Zeeland verlaten om te gaan studeren terug, wat betekent dat 75% van de scholieren zich elders in het land vestigt. Om het percentage scholieren die terugkeren naar Zeeland te verhogen is het belangrijk om hen in de eerste drie jaar van hun studie te herinneren aan de tijd die zij in Zeeland hebben gehad. Hierbij moet gedacht worden aan de tijd op de middelbare school, met familie maar ook in de vrije tijd met oude vrienden. Op deze manier wordt er een emotionele band gecreëerd waarin de studenten niks wordt opgelegd. Wanneer het einde van de studieperiode in zicht is zullen studenten zich gaan oriënteren op de mogelijkheden in de arbeidsmarkt en staan ze open voor arbeidsmarktcommunicatie.

Uitvoering
Het concept 'Class of 2019 - Let's make memories together' is ontwikkeld om de schoolverlaters (en studenten) mee te geven deze laatste zomer samen met schoolvrienden herinneringen te maken in Zeeland. De afzender van de campagne is 'Liefs Zeeland' zodat de boodschap authentiek blijft. Deze campagne is middels on- en offline middelen verspreid in verschillende fases. Fase 1: succeswens uitzenden + bewustwording creëren (pen bij start eindexamens, animatie Summer Festival en WrX). Fase 2: Summer Festival. Fase 3: felicitatie (brief in diploma map en online video). De online campagne is ingezet op Instagram, Facebook en Youtube. 

Resultaat
In totaal waren er in het schooljaar 2018/2019 zo een 12.000 eindexamenscholieren en 18.000 jongeren die beroeps of wetenschappelijk onderwijs volgden in Zeeland. Tijdens deze campagne zijn er ruim 27.000 van deze jongeren bereikt! Hierdoor is er genoeg data gegenereerd om de schoolverlaters en studenten die in de aankomende jaren elders in het land gaan studeren te blijven bereiken. Zo wordt de binding met Zeeland, de provincie waar zij eindexamen hebben gedaan, in stand gehouden!